ПОДИГАЧКО ЛИЗГАЧКИ СИСТЕМИ

VEKA MOTION 82 - Подигачко лизгачки систем

Повеќе светлина . Повеќе простор

Новиот подигачко – лизгачка систем VEKAMOTION 82 e направен да ги задоволи потребите на клиентите и архитектите за портали со големи димензии и големи стаклени површини.
Од друга страна, важно е и да инвеститорите се запознаат со добро осмислениот и иновативен дизајн и предностите на овој систем кои се прецизно прилогодени согласно нивните потреби.

При развој на новите лизгачки врати посебно внимание се посветува на едноставна изработка и лесна инсталација.

Поради рамниот праг или минималната разликата во висината со подот целосно ги отстранува препреките при преминување на прагот.

Подобрени решенија за поедноставено производство се развиени во соработка со производителите.

VEKA МOTION 82 MD (ПРЕСЕК)

(Rahmen) =1,4 W/(m K)
U (gesamtes Element)* = 0,78 W/(m K)*

Карактеристики на системот:

  • Повеќе светлина , повеќе простор Максималната големина на елементот во бела боја е 6000mm × 2700mm а во други бои 5000 × 2500mm.
  • Оптимална топлинска изолација

Профилите класа А обезбедува Uf вредност од 1,4 W / m2K застаклувањето е со трослоен стакло пакет со вкупна широчина од 44мм.

  • Перфектно дихтување

Новите подигачко лизгачки врати се со двокомпонентни заптивки, заптивките и кај големи димензии достигнуваат дихтување до ниво (Class) 9A.
Оваа е гаранција за перфектно дихтување помеѓу касата , крилото и прагот благодарение на двете дихтун гуми кај крилото кои се фабрички поврзани.

  • Заштита од кражба-класа RC2

Подигнувачкo лизгачки врати VEKAMOTION 82 може лесно да се реализираат со употреба на соодветнo челично окрутивање, соодветен полусигурносен оков и сигурносно стакло согласно класа RC2 што се и препорачува во случај на поголемо ниво на заштита.

Шема А

Шема К

Шема C

Пвц Volkswagen систем

Системите на лизгачки врати обезбедуваат хармоничен пристап до градината, терасата или балконот во вашиот животен простор и на тој начин го зголемуваат квалитетот на живеењето.

Како и при изградба на нови објекти така и кај реновирање на старите објекти не би морале да направите големи конструктивни промени, системите на лизгачки врати VEKA систем за изработка на Volkswagen портал може да се произведуваат во широк спектар на големини и да понудат совршено решение за сите ваши индивидуални желби.

Во понуда е широк спектар на изработка и на портали во боја се според Рал Палетата на бои на VEKA или бои VEKA Spectral со ултрамат површина .

Пвц подигачко лизгачки систем Volkswagen механизам може да се изработи со сите системски профили на VEKA .

Mаксимална широчина на крило што движи е 1500мм.

Во зависност од изборот на системскиот профил се дефинира и коефициентот Uw на топлинска проводливост и dB за звучна изолација .

Застаклувањето е со двослоен или трослоен стакло пакет од 24-44 мм.

Елемент со праг.

Можност за изработка со профил во боја согласно широката RAL палета на бои на VEKA .